0-5 Yaş Dönemine Yönelik Danışmanlık

Hayata başladığımız ilk yılların önemi büyük. Bağlanmak, bebeğin gözünden hayata bakabilmek, hissettiklerini hissedebilmek, duygularının farkında olabilmek ve dile gelemeyen ihtiyaçlarını okuyabilmek…

Bebeklerin sadece fiziksel ihtiyaçları olduğunu düşünemeyiz. Bebeklerin çoğu zaman yakın olmak, güvende hissetmek, kapsanmak ve tutulmak gibi duygusal ihtiyaçları vardır. Ne yazık ki bu ihtiyaçların fark edilmesi fiziksel ihtiyaçlar kadar kolay değildir. Annebabanın (veya bebeğe bakım veren kişilerin) bebeğin ihtiyaçlarını doğru şekilde okuması ve ihtiyaçlarını giderebilmesi sağlıklı kurulan duygusal bağın temellerini oluşturur. Bunun için yetişkin halimizde içimizdeki çocuğun sesini duyabilmeyi, onun ihtiyaçlarını ve duygularını tanıyabilmeyi oldukça önemli buluyorum. Bebeğin ruh sağlığını annebabanın ruh sağlığından ayrı olarak düşünemeyiz.

Bebeğimizle kurduğumuz ilişkide uyumlu ve duyarlı başlangıç yapmanın önemine sıklıkla değiniyorum. Özellikle hamilelik döneminde başlayan ve yaşamın ilk 5 yılında devam eden desteğin ne denli önemli faydalar sağlayabildiğine dikkat çekiyorum. Bebeğimizle iletişimimizin izlenmesi, ilişkimizin yorumlanması ve bebeğimizin içinden geçtiği gelişimsel/ruhsal dönemin özelliklerini daha iyi anlamak için gözlem ve değerlendirme yapılması artık zorunlu hale gelmeli diye düşünüyorum.

Herhangi bir sorun yaşamadan da bebeğimizle kurduğumuz ilişkinin izlenmesi anneliğimizin/babalığımızın dönüşmesine fırsat verirken kararlarımıza güvenmeyi ve ilişki içinde tatmin hissetmemizi sağlayabiliyor. 

“0-5 Yaş Dönemine Yönelik Danışmanlık dediğimde ne anlatmak istiyorum” diye merak edersen şöyle özetleyebilirim: 

Hamilelik döneminden başlayarak annenin doğumla ilgili hayalleri, hisleri; anneliğe olan duygusal yatırımı, düşünceleri ve çelişkili hisleri hakkında konuşabiliyoruz. Anne-baba birlikte olarak çocuk yetiştirmeye dair farklı bakış açılarını değerlendirirken bebeğin doğumunun ardından neler olabileceği hakkında görüşebiliyoruz. Bireysel ihtiyaçlarını ve aile öykülerini dikkate alarak güvenli, şefkatli, nazik ve duyarlı bir başlangıç yapabilmenin yollarını araştırıyoruz. Düzenli aralıklarla devam eden görüşmeler sayesinde bebeğin değişen duygusal ve gelişim ihtiyaçlarının farkında olarak ve ailenin ihtiyaçlarını gözeterek gerekli düzenlemeleri/iyileştirmeleri yapabiliyoruz.

Gerekli olduğunda bebeğin duygusal ve gelişim ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek adına yaygın olarak kullanılan gelişimsel ve duygusal değerlendirme araçlarından faydalanabiliyorum. Yararlandığım bu araçların isimlerini detaylı olarak görmek istersen buraya tıklayabilirsin. Detaylı değerlendirme ardından her bebek, çocuk ve aileye özel bir program hazırlanırken – gerekirse- farklı disiplinlerden uzmanlarla işbirliği kurabiliyorum. 

Uyku, yemek, sınırlar veya erken çocukluk dönemiyle ilgili (bezden ayrılma, evden okula geçiş, taşınma, kardeş doğumu vb.) yaşanan zorluklarda ailelere danışmanlık verirken bu konuları gelişmenin ve büyümenin bir parçası olarak görmeyi anlatıyorum. Tek başına uyku veya yemek ile ilgili bir problem olarak değil ilişkilerine dair ne anlattığıyla ilgili düşünmeyi daha doğru buluyorum.

Bireysel danışmanlık randevusu almak için BAĞLAN  bölümünden benimle iletişime geçebilirsin. “Konu” satırına “Ön görüşme talebi” yazdığında en kısa sürede dönüş sağlamaya çalışıyorum.